แผนงานสมาคมวาระปี 2561-2562

แผนดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 – 2562

 1. โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและคุณครูในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
 2. โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลบุคลากรของโรงเรียน คนละ 1,000 บาท /ปี
 3. โครงการตรวจสุขภาพครูประจำปี
 4. โครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET
 5. โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
 6. โครงการศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนศรีราชา
 7. สนับสนุนการสอบวัดความรู้ FSG (ป.3 ป.6 ม.3)
 8. สนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
 9. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ACS CUP
 10. โครงการสนับสนุนงานคริสต์มาสครอบครัวครู
 11. โครงการสนับสนุนงานคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน
 12. สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
 13. โครงการเลี้ยงอาหารผู้ปกครองและนักเรียนวันรับวุฒิบัตร ม.6
 14. สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ACS Swimming Championship
 15. สนับสนุนกิจกรรมเกมสอยดาววันคริสต์มาส
 16. สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล