แผนงานสมาคมวาระปี 2562-2563

แผนดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 – 2563

 1. โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและคุณครูในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
 2. โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลบุคลากรของโรงเรียน คนละ 1,000 บาท/ปี
 3. โครงการตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา 2562
 4. โครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET
  (เปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพในอนาคต)
 5. โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (รอพิจารณา)
 6. สนับสนุนการสอบวัดความรู้ FSG (ป.3 ป.6 ม.3)
 7. สนับสนุนการแข่งขันกีฬากรีฑาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
 8. สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ACS CUP
 9. โครงการสนับสนุนงานคริสต์มาสครอบครัวครู
 10. โครงการสนับสนุนงานคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน
 11. สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
 12. สนับสนุนการเลี้ยงอาหารผู้ปกครองและนักเรียนวันรับวุฒิบัตร ม.6
 13. สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ACS Swimming Championship (รอพิจารณา)
 14. กิจกรรมเกมสอยดาววันคริสต์มาส
 15. จัดคอนเสิร์ตการกุศล