Author - Tiannittha

ให้การต้อนรับคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วยคณะเครือข่ายผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้การต้อนรับคุณส่องแสง...

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม