Author - Tiannittha

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาชิกจิตอาสาของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสามพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ คุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมด้วย มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี มิสประภารัตน์ อู่อุรณ...

มอบหน้ากากผ้าให้กับคณะภราดา ครู และบุคคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ มอบหน้ากากผ้าให้กับคณะภราดา ครู และบุคคลากรของโรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา เพื่อส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid –...

จิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมช่วยเหลือในจุดคัดกรองวันเปิดเทอม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะผู้ปกครองและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในนามจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ...

ตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา มาช่วยตรวจวัดไข้...

สนับสนุนเจลล้างมือและอุปกรณ์กดเจล ติดตั้งบริเวณอาคารเรียนและจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (สัญจร)

เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา...

ร่วมงาน Gala Dinner นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7356

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเกียรติในงาน Gala Dinner นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7356 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ...

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม