งานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา

นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ ภราดารัชชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดาจำรัส แก้วอำลา
และภราดากฤษฎา งามวงศ์ ในโอกาสย้ายมาประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล
อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม