ประชุมสมาชิกจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมสมาชิกจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โดยนายกสมาคมฯ และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้กล่าวขอบคุณทีมจิตอาสาที่มาช่วยบริการที่จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นประจำทุกวัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการเปิดเรียนของโรงเรียน รวมทั้งภาพลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูฯกับโรงเรียน ณ ห้องประชุมออกัสติน อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม