พิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

นายกสมาคมฯ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และจิตอาสาสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายพระราชกุศลฯ โดยมี คุณพ่อ ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธาน ในวันศุกร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัด เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ขอบคุณภาพจาก: โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม