พิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะครู สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 -11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม