ร่วมงาน Gala Dinner นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7356

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเป็นเกียรติในงาน Gala Dinner นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 7356 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม