ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ พิธีเสกศูนย์ดนตรีอาคารเซนต์หลุยส์ และพิธีเสก St.Mary Arena

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ณ วัดเดล โรซาริโอ และจัดพิธีเสกศูนย์ดนตรีอาคารเซนต์หลุยส์ และพิธีเสก St.Mary Arena อาคารโดนาเซียง

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม