ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณการปฏิญาณตนของภราดา

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล และหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม