ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 100 ปี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีพระคาร์ดินันท์ ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม