ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2563
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม