ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2563
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม