ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ณ วัดเดล โรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม