ร่วมพิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม