ร่วมพิธีเสกสุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเสกสุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงภราดาผู้ล่วงลับ ณ สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ขอบคุณภาพจาก: โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม