วันวิชาการสัมพันธ์ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา “อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม” Learning To Love Environment ACS GO GREEN ปีการศึกษา 2562 โดยสมาคมฯร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเกมสีขาว กิจกรรม E-Sport เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความสนใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬา E-Sport รวมทั้งกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน และการลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ในการใส่ยาให้แก่คนไข้
และในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคุณวจี ทางเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังข้อมูลภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นตัวแทนผู้มอบถุงผ้าจำนวน 450 ใบ พร้อมเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 6,100 บาท ให้แก่นายแพทย์สมยศ โลห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม

แกลอรี่