สนับสนุนเจลล้างมือและอุปกรณ์กดเจล ติดตั้งบริเวณอาคารเรียนและจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้สนับสนุนเจลล้างมือและอุปกรณ์กดเจล
จำนวน 300 ชุด ติดตั้งบริเวณอาคารเรียนและจุดบริการต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรให้มีสุขภาพดี โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารศักดา
กิจเจริญ

สารจากนายกสมาคม

“คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

อ่านเพิ่มเติม